Lokalne organizacije

Općinska i gradska organizacija je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova/ica na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada odnosno općine. Prema Statutu Odluku o osnivanju organizacije donosi Glavni odbor SDP-a na prijedlog županijskog odbora ili glavnog/e tajnika/ce SDP-a. Organizacija u skladu sa Statutom i Programom SDP-a djeluje samostalno na svom području vodeći računa o uspješnoj realizaciji Programa i politike SDP-a Stranke na razini svojeg političkog djelovanja, ali i o ostvarivanju Programa i politike Stranke u cjelini. Unutar Krapinsko – zagorskog SDP-a osnovano je 28 organizacija.

PREDSJEDNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH ORGANIZACIJA SDP-a  U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Donja Stubica:
predsjednik Nikola Boromisa

Klanjec
predsjednik Toni Bogović

Krapina
predsjednica Irena Šafranko

Oroslavje
predsjednica Lucija Grabušić

Pregrada
predsjednik Kurnoslav Kučiš

Zabok
predsjednik Ozren Hanžek

Zlatar
predsjednica Jasenka Auguštan-Pentek

Bedekovčina
predsjednik Darko Ban

Budinšćina
predsjednica Ivana Jaša

Desinić
predsjednica Irena Mlakar

Đurmanec
predsjednica Mia Leljak

Gornja Stubica
predsjednica Vladimir Škvorc

Hum na Sutli
predsjednik Danijel Javorić Barić

Hrašćina
predsjednik Ljubica Mikulčić

Konjšćina
predsjednica Anita Krok

Krapinske Toplice
predsjednik Antun Županc

Kumrovec
predsjednik Saša Bardak

Lobor
predsjednica Nataša Brlečić

Mače
predsjednica Mladenka Mikulec Šimunec

Marija Bistrica
predsjednik Marijan Prugovečki

Mihovljan
predsjednik Slobodan Sajko

Petrovsko
predsjednik Davor Bešenski

Radoboj
predsjednik Alojz Sajko

Stubičke Toplice
predsjednik Sabina Frgec

Sveti Križ Začretje
predsjednik Aleksandar Piljek

Tuhelj
predsjednica  Veronika Kolman

Veliko Trgovišće
predsjednica Lucija Buhin

Zlatar Bistrica
predsjednik Žarko Mihalić