Marko Vešligaj

Marko Vešligaj rođen je 17.04.1982. godine u Zagrebu.  Srednju tehničku školu Ruđera Boškovića pohađao je  u Zagrebu, a nakon završetka upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem stječe zvanje diplomiranog ekonomista, smjera financije. Trenutno pohađa Poslijediplomski specijalistički studij: Prilagodba EU: upravljanje  projektima  i korištenje fondova i programa  EU. Govori engleski jezik.

 

RADNO ISKUSTVO

2016-         Hrvatski sabor

  • zastupnik

 

2013-          Grad Pregrada

  • gradonačelnik

 

2010 – 2013    Opća Bolnica Zabok

–    stručni savjetnik za poslove javne nabave

–    voditelj odjela za financije

 

  • Ministarstvo financija-Porezna uprava, Područni ured Zagreb

–    samostalni upravni referent

2007- 2008     Proizvodno-montažno društvo „Jedinstvo „ d.d. Krapina

  • komercijalist – pripravnik

 

Od 2005.-2009. godine obnašao je  dužnost vijećnika u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i bio član Odbora za financije i proračun.
Od 2009. -2013. godine vijećnik je  u Gradskom vijeću Grada Pregrade te predsjednik Kluba vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS.

Dužnost gradonačelnika Pregrade obnaša od lipnja 2013. godine. Od listopada 2016. godine zastupnik je u Hrvatskom Saboru.

 

Predsjednik je Gradske organizacija SDP-a Pregrada i potpredsjednik Županijske organizacije SDP  Krapinsko- zagorske županije.

 

HOBI

Fitness, Trčanje

– Čitanje

– Vinogradarstvo

 

Web stranica: markozapregradu.eu

Facebook:  www.facebook.com/MarkoVesligajPregrada