Izvještajno-tematska konvencija Gradske organizacije SDP-a Pregrada na temu “Mjesni odbori”.

Aktualno 2. veljače 2015

U subotu, 31.1. 2015 u 19 sati u prostorijama DVD-a Vinagora održana je Izvještajno-tematska konvencija Gradske organizacije SDP-a Pregrada na temu “Mjesni odbori”. Predsjednik GO SDP-a Pregrada Marko Vešligaj, podnio je Konvenciji izvještaj za proteklo razdoblje od Izborne konvencije održane 26.10.2013 do 31.1.2015.godine.

U tom periodu SDP Pregrade djelovao je na političkom, društvenom i kulturnom planu. Na političkom planu to je razdoblje bilo obilježeno izborima za EU parlament i predsjedničkim izborima na kojima je SDP Pregrada redovno postizao dobre rezultate i potvrdio se kao najjača politička stranka na području grada Pregrade. U razdoblju između dvije konvencije bile su brojne aktivnosti u Gradu Pregradi za koju SDP ima odgovornost kroz obnašanje gradonačelničke funkcije i u suradnji sa ZS_om i HSS-om odgovornost za vođenje Gradskog vijeća. Što se tiče stranačkog rada, SDP Pregrada je u razdoblju između dvije konvencije osnivao svoje Mjesne organizacije koje pokrivaju područja Mjesnih odbora, osnovan je Forum seniora, te ponovno formiran Savjet SDP-a, a stranci je pristupilo 20 novih članova. Svoje aktivnosti na društvenom planu SDP Pregrada je provodio kroz svoje Forume, organizacijom raznih druženje, koncerta, humanitarnih akcija, turnira i obilježavanja značajnih datuma.

U tematskom djelu konvencije koji se je odnosio na “Mjesne odbore” napravljen je osvrt na položaj Mjesnih odbora u Gradu Pregradi, rezultati novoga odnosa Gradske uprave prema njima, kao i smjernice programa s kojim će SDP Pregrada izaći na izbore za vijeća Mjesnih odbora koji se održavaju ove godine.

Također, izabrano je i 8 delegata za Izvještajno-tematsku konvenciju Županijske organizacije SDP-a Krapinsko-zagorske županije.

Gosti Konvencije bili su Darko Herak, član Predsjedništva ŽO SDP-a KZŽ i Veronika Kolman, tajnica ŽO Foruma mladih SDP-a KZŽ te su pohvalili rad GO SDP-a Pregrada u proteklom 1-godišnjem razdoblju u kojemu se Pregradski SDP dokazao u upravljanju Gradom Pregradom.

Nakon konvencije održano je i prigodno druženje članstva, koje su organizirali domaćini iz Mjesnog ogranka SDP-a Vinagora, koji su imali čast po prvi puta ugostiti konvenciju SDP-a na Vinagori, što također pokazuje kako su nam u SDP-u važni svi dijelovi grada Pregrade.