Hajdaš Dončić i Vešligaj uložili amandmane kojima žele više novca Zagorju

Aktualno 29. studenoga 2018

Na Vladin prijedlog državnog proračuna za 2019. godinu  potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić i saborski zastupnik Marko Vešligaj, nezadovoljni planom ulaganja u Krapinsko – zagorsku županiju,  podnijeli su 8 amandmana.

Hajdaš Dončić i Vešligaj poručuju da su podnijeli realne prijedloge sa primjerenim iznosima u cilju  financijske pomoći općina i gradova koje obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.  Predloženi amandmani su ukupno vrijedni 162,6 milijuna kuna, a u prijedlozima je jasno naznačeno i iz kojih se dijelova predloženog proračuna ta sredstva mogu namaknuti. 

 

 

 

Povećanje sredstava za razvoj brdsko-planinskih područja  

Zbog izuzetne važnosti razvoja brdsko-planinskih područja i njihovog održanja, sredstva osigurana prijedlogom Državnog proračuna Hajdaš i Vešligaj ne smatraju dostatnim te predlažu njihovo povećanje za 50 milijuna.  Traže i usmjeravanje dodatnih 20 tisuća kuna u razvoj  potpomognutih područja, a 80 tisuća kuna u povećanje iznosa za naknadu štete uzrokovane elementarnim nepogodama.

 

Više sredstava za naknadu šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama

 

U ranijim razdobljima, u Državnom proračunu Republike Hrvatske nisu bila osiguravana dostatna sredstva za naknadu štete uzrokovane elementarnim nepogodama nego su se ista osiguravala naknadno, prilikom izmjena i dopuna Državnog proračuna.  Potrebno je u Državnom proračunu već prilikom njegova donošenja predvidjeti sredstva u iznosu koji će biti dostatan za pokrivanje barem dijela šteta poljoprivrednicima, kako na voćarskim kulturama tako i na nasadima vinograda, te poljoprivrednim površinama zasijanim kukuruzom, ječmom i pšenicom drugim usjevima.

 

Uvrštavanje projekta Znanstveno- edukacijskog centra  u Državni proračun

 

Predloženo je da se projekt ”Znanstveno – edukacijski centar – ZEZ”   uvrsti u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu. Ukupni troškovi projekta  izgradnje Znanstveno-edukacijskog centra (ZEZ) u Donjoj Stubici procjenjuju se na 125,8 milijuna kuna, dok bi troškovi izrade projektne dokumentacije koja bi se mogla izraditi u 2019. godini, ukoliko se osiguraju proračunska sredstva, iznosili 2,5 milijuna kuna. Za izradu projektne dokumentacije za Znanstveno – edukacijski centar – ZEZ  u Donjoj Stubici traži se osiguravanje sredstava u iznosu 2.500.000 kn.

 

Potpora za poboljšavanje studentskog standarda

 

Kako bi se djelomično rasteretilo financiranje te poboljšao standard studiranja, uzevši u obzir da glavni izvor financiranja Veleučilišta Hrvatsko Zagorje – Krapina čine školarine koje plaćaju studenti, predloženo je da se u Državni proračun uvrsti potpora Veleučilištu Hrvatsko Zagorje – Krapina u iznosu od 5 milijuna kuna.

 

Protiv smanjenja sredstava za nerazvrstane ceste i ŽUC-eve

 

Iznesene su i izmjene na Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu. U proteklom razdoblju lokalne zajednice su se zbog nedostatka proračunskih sredstava suočile s nemogućnošću čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama stoga je predloženo da se za tu namjenu osiguraju sredstva od 30 milijuna kuna. Prethodne godine sredstva osigurana u Državnom proračunu za ŽUC-eve iznosila su 80 milijuna kuna te  smanjenje na 25 milijuna kuna nije opravdano niti prihvatljivo. Stoga se predlaže da se iznos odredi na razini prošlogodišnjeg, odnosno na 80 milijuna kuna.